preskoči na sadržaj

Osnovna škola Rugvica

Login
Tražilica
Vremenska prognoza

e-dnevnik

Upisi u 1. razred

Izaberi srednju školu

 

Office 365

Office 365 je besplatan za sve učenike i nastavnike

Odbojka za učitelje

Kalendar
« Siječanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Arhiva dokumenata
eTwinning

Projekti


Dabar

Dabar

Sigurnost

Kako zaštititi dijete

CERT

CARNet portali

 

Institucije

 

Anketa (mala)
Kako vam se sviđa web stranica škole?
brojač
Ispis statistike od 4. 8. 2010.

Ukupno: 1617167
Ovaj mjesec: 1454
Ovaj tjedan: 842
Danas: 47
Arhiva 2020./2021.

Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata

Učitelj/ica hrvatskog jezika

Pomoćnik/ica u nastavi

Tajnik-ca

Natječaj za popunu radnih mjesta

Učitelj/ica hrvatskog jezika

Pomoćnik/ica u nastavi

Natječaj za radno mjesto tajnik/ca

Natječaj za imenovanje ravnatelja

Arhiva 2017

Natječaj za radna mjesta 1.12.2017.

Natječaj za radna mjesta 19.10.2017.

Natječaj za radna mjesta 5.9.2017.

Natječaj za radna mjesta 22.2.2017.

 


OSNOVNA ŠKOLA RUGVICA
Rugvica, Posavska 2
10370 Dugo Selo
tel. 2760-059

 

objavljuje

 

                                           NATJEČAJ

                             za popunu radnog mjesta 

 domara/ložača    

Uvjeti: završena srednja škola tehničkog smjera i položen stručni ispit za zvanje rukovatelj centralnog grijanja

Uz prijavu priložiti: životopis, preslik domovnice, preslik svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi, preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mj.).

 

Natječaj vrijedi od  24.10. do  2.11.2016.  godine

 

Prijave dostaviti na adresu škole. 

 


OSNOVNA ŠKOLA RUGVICA
Rugvica, Posavska 2
10370 Dugo Selo
tel. 2760-059

 

objavljuje

 

                                           NATJEČAJ

                             za popunu radnih mjesta

 učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku ( 40 sati na određeno) 
 učitelj/ica engleskog jezika (40 sati na određeno)
 učitelj/ica informatike (28 sati na određeno)
 stručni suradnik/ica pedagog (20 sati na određeno)
 učitelj/ica edukacijskog rehabilitatora (19 sati na određeno) – nastava u kući

   

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu priložiti: životopis, preslik domovnice, preslik diplome i uvjerenje o nekažnjavanju

ne starije od 6 mj.).

 

Natječaj vrijedi od  28.9. do  6.10.2016.  godine

 

Prijave dostaviti na adresu škole. 

 


Učitelj edukator rehabilitator

OSNOVNA ŠKOLA RUGVICA

Rugvica, Posavska 2

10370 Dugo Selo

tel. 2760-059

objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 

       učitelja edukatora rehabilitatora (m/ž) -  1 izvršitelj na određeno vrijeme

       do 10.6.2016. (nastava u kući) – 19 sati tjedno

     

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu priložiti: životopis, preslik domovnice, preslik diplome i uvjerenje o nekažnjavanju

ne starije od 6 mj.).

Natječaj vrijedi od  7.4. do  15.4.2016.  godine

Prijave dostaviti na adresu škole.

 


 

Škole - natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.01 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Osnovna škola Rugvica, Rugvica, Posavska 2, 10370 Dugo Selo  objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:      1 pomoćnik u nastavi nepuno radno vrijeme 22 sata tjedno    

Mjesto rada: Rugvica (mjesto rada je djelomično prilagođeno osobama s invaliditetom)

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2015/2016

Prijevoz: djelomično  

POSEBNI UVJETI

minimalno srednjoškolsko obrazovanje
protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

punoljetnost
hrvatsko državljanstvo
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje osobne stručne potpore  učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije, kako bi učenici s teškoćama u razvoju ravnopravno sudjelovali u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera, te pomoć učenicima s komunikacijskim teškoćama.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati tijekom prva dva mjeseca od selekcije kandidata.

Izabrani/a kandidat/inja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja (4. rujna 2015. godine).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Rugvica, Rugvica, Posavska 2 s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  2760-059, 2775-606, 2775-533.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.                     

Klasa: 602-01/15-01/30

Urbroj: 238/26-35-15-05

Rugvica, 4. rujna 2015. godine


Rezultati natječaja
 

preskoči na navigaciju